Konkurs na funkci „generálního sekretáře“

Komoditní burza Říčany vyhlašuje konkurs na funkci „generálního sekretáře“ Komoditní burzy Říčany

 

Stěžejní náplň činnosti zejména:

 • zajišťovat realizaci rozhodnutí burzovní komory, 
 • řídit činnost aparátu burzy, 
 • připravovat podklady pro zasedání burzovní komory,
 • uveřejňovat závěry a sdělení burzovní komory,
 • řídit burzovní shromáždění,
 • dbát na zachování pořádku na burzovních shromážděních s oprávněním vykázat osoby, které ruší pořádek a nedbají jeho pokynů, 
 • plnit další úkoly, kterými jej pověří statut, burzovní komora nebo předseda burzovní komory, 
 • připravovat návrh výroční zprávy o činnosti burzy a sestavení účetní uzávěrky.

Požadujeme: 

 • VŠ, případně SŠ vzdělání,  
 • základní zkušenosti s účetními systémy,
 • profesionální přístup,
 • znalost MS Office,
 • znalost cizího jazyka,
 • trestní bezúhonnost,
 • systematický přistup k řešení úkolů,   
 • schopnost zvládání konfliktních situací a práce pod stresem,
 • výborné komunikační a prezentační dovednosti,  
 • velkou výhodou jsou zkušenosti z obchodování s kovy a jejich slitinami, popř. s polotovary a výrobky zhotovenými z těchto materiálů,
 • podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů,  generální sekretář je zaměstnancem burzy a po dobu výkonu své funkce nesmí bez předchozího písemného souhlasu burzy provozovat podnikatelskou činnost, být v zaměstnaneckém nebo jiném obdobném poměru ani být členem statutárních a dozorčích orgánů právnických osob zabývajících se podnikatelskou činností.

 

Strukturovaný životopis včetně průvodního dopisu zasílejte na adresu service@burzaricany.cz do 15.4.2024.

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content