Rust cen Mg a Mn "zpráva ze dne 4.2.2021"

Růst cen Mg a Mn

(4.2.2021) 

Ve srovnání se IV Q 2020 dochází k významnému nárůstu cen průmyslových kovů, které se do EU dováží z Číny. Jedná se především o mangan kov a kovový hořčík. Čína je dominantním dodavatelem těchto kovů do EU. Nárůst ceny u Mn kovu (1900 USD/T prosinec 2020 na 2736 USD/T k 3.2.2021) cca 45%. 

Růst cen je způsoben především těmito důvody:

  • až 100% navýšení dopravních nákladů z Číny do EU, 
  • nedostatek kontejnerů v Číně, 
  • vyšší lokální spotřeba v Číně a celosvětové oživení spotřeby, 
  • růst cen manganové rudy.

Podobné důvody vedou k navýšení cen Mg kovu a to z 2200 USD/T v prosinci 2020 na dnešních 2800-3000 USD/T. Zatím není jasné, zda se jedná o dlouhodobý vývoj podpořený poptávkou nebo zda je příčinou aktuální nedostatek způsobený problémy s logistikou. Osobně se domnívám, že se jedná o kombinaci obou faktorů. 


Mgr. Josef Teska
předseda burzovní komory
Komoditní burza Říčany

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content